เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ยากำจัดพยาธิในสัตว์ปีก

ยากำจัดพยาธิในสัตว์ปีก

 

ยากำจัดพยาธิภายใน ภายนอก และโปรโตซัวที่สำคัญในสัตว์ปีก

โดย
ปัจฉิมา อินทรกำแหง
กิตติชัย อุ่นจิต
กิ่งดาว หมอแก้ว


(ไฟล์ *.pdf จำนวน 15 หน้า ขนาด 1.895 MB)

 


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ยากำจัดพยาธิในสัตว์ปีก