เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะผู้ประชุมระหว่างประเทศศึกษาดูงาน

คณะผู้ประชุมระหว่างประเทศศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 คณะผู้ประชุมระหว่างประเทศ โครงการ "The 1st Animal Genetic Resources National Coordinator of ASIA region" จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

01 02 03 04 05


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะผู้ประชุมระหว่างประเทศศึกษาดูงาน