เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ยากำจัดพยาธิในสุกร

ยากำจัดพยาธิในสุกร

 

ยากำจัดพยาธิภายใน ภายนอก และโปรโตซัวที่สำคัญในสุกร

โดย
ปัจฉิมา อินทรกำแหง
อนุชา สุขรื่น
สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ


(ไฟล์ *.pdf จำนวน 15 หน้า ขนาด 2.213 MB)

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ยากำจัดพยาธิในสุกร