เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน Dr. Yeun-Kyung Shin, QIA-Korea บรรยายเรื่องสถานการณ์ของโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคในสาธารณรัฐเกาหลี-หารือโครงการวิจัยร่วม

Dr. Yeun-Kyung Shin, QIA-Korea บรรยายเรื่องสถานการณ์ของโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคในสาธารณรัฐเกาหลี-หารือโครงการวิจัยร่วม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา Dr. Yeun-Kyung Shin, Senior Research Scientist จาก Viral Disease Division, Animal and Plant Quarantine Agency (QIA), กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี บรรยายเรื่องสถานการณ์ของโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค (Bovine leukemia virus disease) ในสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และหารือกับนักวิจัยของกลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติถึงรายละเอียดในการดำเนินงานในโครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาชุดทดสอบ Immunochromatography (ICT) สำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคอย่างรวดเร็ว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง QIA และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติก่อนเดินทางกลับ


QIA_Korea-2013-05-2801 QIA_Korea-2013-05-2801a QIA_Korea-2013-05-2802 QIA_Korea-2013-05-2803 QIA_Korea-2013-05-2804 QIA_Korea-2013-05-2805 QIA_Korea-2013-05-2806 QIA_Korea-2013-05-2807 QIA_Korea-2013-05-2808 QIA_Korea-2013-05-2809


ข่าว-ดร.ทวีวัฒน์ ดีมะการ / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน Dr. Yeun-Kyung Shin, QIA-Korea บรรยายเรื่องสถานการณ์ของโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคในสาธารณรัฐเกาหลี-หารือโครงการวิจัยร่วม