เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ นางลักษณ์กนก สินธ์ประสพชัย หัวหน้าศูนย์บริการ และนายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าอบรมเรื่อง ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้-Refresh ณ KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายโดยคุณณัฐวรพล เลื่อนวรพงษ์ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการและบริษัทต่างๆ ประมาณ 20 คน

ISO9001-17-05-56-01 ISO9001-17-05-56-02 ISO9001-17-05-56-03 ISO9001-17-05-56-04 ISO9001-17-05-56-05 ISO9001-17-05-56-06 ISO9001-17-05-56-07 ISO9001-17-05-56-08 ISO9001-17-05-56-09 ISO9001-17-05-56-10

ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาพกิจกรรม...

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008