เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์ประเทศญี่ปุ้น : ZDCC เยี่ยมชมศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ - กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์ประเทศญี่ปุ้น : ZDCC เยี่ยมชมศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ - กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคไวรัสในสัตว์ สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา/กลุ่มโรคสัตว์น้ำ-สัตว์ป่า/ประธานคณะทำงานด้านความร่วมมือระหว่างเทศ และคณะ นำ Dr.Tomoyuki Tsuda, Dr.Takehiko Saito และ Dr.Haruka Abe นักวิจัยแห่งสถาบันสุขภาพสัตว์ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Zoonosis Disease Control Center (ZDCC) ประจำสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีสัตวแพทย์หญิงสมใจ กมลศิริพิชัยพร รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และนายสัตวแพทย์ฐิติวัฒน์ จันทวร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ZDCC-0108-04-2013 ZDCC-0208-04-2013 ZDCC-0308-04-2013 ZDCC-0408-04-2013

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์ประเทศญี่ปุ้น : ZDCC เยี่ยมชมศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ - กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์