เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เยี่ยมชม

สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มีนามคม 2556 ที่ผ่านมา

DSC_0155_resize DSC_0158_resize DSC_0164_resize DSC_0165_resize DSC_0166_resize DSC_0171_resize DSC_0179_resize DSC_0184_resize DSC_0197_resize DSC_0205_resize

ภาพกิจกรรม...

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เยี่ยมชม