เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2555 - กันยายน

What is your diagnosis ? 2555 - กันยายน

กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ : Pathology section, National Institute of Animal Health

ประวัติ
ไก่เนื้อ อายุ 40 วัน ส่งซากมาตรวจที่กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อชันสูตรโรค

ผลการตรวจรอยโรคจากการผ่าซาก
สภาพซากผอม ไม่พบรอยโรคใดๆ

ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
พบ mild tracheitis ในหลอดลม พบ multifocal cartilaginous ในปอด และที่ต่อมเบอร์ซ่าพบลักษณะดังภาพ


พบลักษณะ round bodies แทรกอยู่ตามแนว microvilli ของ epithelial cells ของต่อมเบอร์ซ่า (H&E,X100)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2555 - กันยายน