เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชม

อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา ในโอกาสนี้ น.สพ.ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ หัวหน้ากลุ่ม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจ


5g DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0015

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชม