เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เยี่ยมชม

คณะอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 4 ท่าน เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการ ในโอกาสนี้ สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก กล่าวรต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่นำชมห้องปฏิบัติการ


DSC_0006 DSC_0008 DSC_0043 DSC_0052 DSC_0066

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เยี่ยมชม