เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน การประชุมหารือไทย-ญี่ปุ่นในโครงการควบคุมโรคสัตว์ในสุกร

การประชุมหารือไทย-ญี่ปุ่นในโครงการควบคุมโรคสัตว์ในสุกร

นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับ Dr. Yamakawa ภายใต้โครงการควบคุมโรคสัตว์ในสุกร (Development of central strategy on swine important diseases) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา

DSC_0661 DSC_0663 DSC_0667 DSC_0672 DSC_0675 DSC_0681 DSC_0685 DSC_0687 DSC_0689 DSC_0694


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน การประชุมหารือไทย-ญี่ปุ่นในโครงการควบคุมโรคสัตว์ในสุกร