เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ CJVM จากญี่ปุ่น เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

คณะกรรมการ CJVM จากญี่ปุ่น เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Asia Project, Consortium for Japanese Veterinary Medicinal Products Manufacturers (CJVM) จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ กับ CJVM เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดเชื้อในโคในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

00x 01 02 03 04 05 06 07 08 09

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ CJVM จากญี่ปุ่น เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ