เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ การประชุม ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2555

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2555

นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส่วนกลาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ครั้งที่ 1/2555 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ การประชุม ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2555