เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่นานาชาติผู้เข้าอบรม International Training Program in Tropical Emerging and Re-emerging Diseases in Animal; Surveillance and Diagnosis” เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่นานาชาติผู้เข้าอบรม International Training Program in Tropical Emerging and Re-emerging Diseases in Animal; Surveillance and Diagnosis” เยี่ยมชม

สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา / กลุ่มโรคสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และอื่นๆ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมชาวไทย-ต่างชาติ จำนวน 17 คน จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “International Training Program in Tropical Emerging and Re-emerging Diseases in Animal; Surveillance and Diagnosis” จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่นานาชาติผู้เข้าอบรม International Training Program in Tropical Emerging and Re-emerging Diseases in Animal; Surveillance and Diagnosis” เยี่ยมชม