เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 17025 ฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005

ฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งวชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศเอกพิชัย มะคะทอง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติสอบเทียบ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพของการวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากรบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 17025 ฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005