เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม Mycoplasmal & bacterial diagnosis

เยี่ยมชม Mycoplasmal & bacterial diagnosis

สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ หัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการชาวจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย จำนวน 45 คน โดยการนำของผู้แทนบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าชมห้องปฏิบัติการและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Mycoplasmal and bacterial diagnosis เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เวลา ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 และกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|