เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ OIE ประชุมหารือเรื่องสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการของประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญ OIE ประชุมหารือเรื่องสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่จาก OIE ได้แก่ Dr.Sabine Hutter, Dr.Hichem Bouzghaia, Dr.John Stratton และ Dr.Francois Caya และผู้ติดตามจากกรมปศุสัตว์ มาประชุมหารือเรื่องสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการ (Performance of Veterinary Services, PVS) ของประเทศไทย โดยนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรายงานข้อมูลด้านโครงสร้างของการทำงานของห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์ในประเทศไทย การรับรองห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำและการประสานงานกับกรมประมง หรือหน่วยงานอื่นๆ ด้านสัตว์น้ำ งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ทางเทคนิคด้านการวินิจฉัยโรคสัตว์ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


Page 1 of 5 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ OIE ประชุมหารือเรื่องสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการของประเทศไทย