เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยการนำของนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อทดสอบการใช้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ซึ่งได้รับมอบจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ภายใต้โครงการ OIE/Japan Special Trust Fund มูลค่า 433,677 USD (15,039,267.85 บาท) รวมอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ โดยรับมอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 และกรมปศุสัตว์อนุมัติรับบริจาคเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 จดทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2554 หมายเลขทะเบียน 99-5767 กรุงเทพมหานคร เป็นรถยนต์ยี่ห้อ Benz เชื้อเพลิงดีเซล [รายละเอียด] รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ใช้งานตรวจชันสูตรโรคสัตว์ในระดับชีวโมเลกุลด้วยเครื่อง Real Time PCR ซึ่งเป็นการปฏิบัตินำร่องในการใช้รถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่

Page 1 of 8 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง