เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยการนำของนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อทดสอบการใช้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ซึ่งได้รับมอบจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ภายใต้โครงการ OIE/Japan Special Trust Fund มูลค่า 433,677 USD (15,039,267.85 บาท) รวมอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ โดยรับมอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 และกรมปศุสัตว์อนุมัติรับบริจาคเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 จดทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2554 หมายเลขทะเบียน 99-5767 กรุงเทพมหานคร เป็นรถยนต์ยี่ห้อ Benz เชื้อเพลิงดีเซล [รายละเอียด] รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ใช้งานตรวจชันสูตรโรคสัตว์ในระดับชีวโมเลกุลด้วยเครื่อง Real Time PCR ซึ่งเป็นการปฏิบัตินำร่องในการใช้รถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่นายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ รายงานว่าในครั้งนี้เดินทางไปที่หมู่ 1-2 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่แรกซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีนกปากห่างตายจำนวนมาก จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่านกปากห่างจำนวนมากอาศัยอยู่พื้นที่เอกชนมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ อยู่กันเป็นลักษณะกลุ่มๆ มีลูกนกเกิดใหม่อาศัยอยู่หลายรุ่นแล้ว ต่อมามีการตัดต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาศัยของนกเนื่องจากชาวบ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากมูลนกที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นกส่วนหนึ่งได้ตายลงเนื่องจากภาวะขาดอาหารและน้ำ อีกทั้งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย ชาวบ้านเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดโรคระบาดกับนกปากห่างดังกล่าว โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้ จากการสุ่มตรวจชันสูตรโรคไวรัสไข้หวัดนกภายในห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ สามารถทราบผลได้ในเวลา 2 ชั่วโมง ผลการตรวจครั้งนี้ไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักข่าวท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เป็นนโยบายเชิงรุกอย่างหนึ่งของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในการแก้ปัญหาโรคสัตว์ให้ทันการณ์ ได้มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องตั้งเป็นทีมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ โดยที่นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ หน่วยที่จัดตั้งขึ้นนี้ต้องตรวจ ทดสอบ และชันสูตรโรคที่ให้ทราบผลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นการปฏิบัติงานในท้องที่จริงเพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิดโรคในการสนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพสืบไป


ภาพ : หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง