เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ 4 ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง - 4

หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง - 4

หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เป็นนโยบายเชิงรุกอย่างหนึ่งของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในการแก้ปัญหาโรคสัตว์ให้ทันการณ์ ได้มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องตั้งเป็นทีมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ โดยที่นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ หน่วยที่จัดตั้งขึ้นนี้ต้องตรวจ ทดสอบ และชันสูตรโรคที่ให้ทราบผลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นการปฏิบัติงานในท้องที่จริงเพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิดโรคในการสนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพสืบไป

Page 4 of 8 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ 4 ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง - 4