เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ 3 ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง - 3

หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง - 3

นายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ รายงานว่าในครั้งนี้เดินทางไปที่หมู่ 1-2 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่แรกซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีนกปากห่างตายจำนวนมาก จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่านกปากห่างจำนวนมากอาศัยอยู่พื้นที่เอกชนมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ อยู่กันเป็นลักษณะกลุ่มๆ มีลูกนกเกิดใหม่อาศัยอยู่หลายรุ่นแล้ว ต่อมามีการตัดต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาศัยของนกเนื่องจากชาวบ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากมูลนกที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นกส่วนหนึ่งได้ตายลงเนื่องจากภาวะขาดอาหารและน้ำ อีกทั้งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย ชาวบ้านเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดโรคระบาดกับนกปากห่างดังกล่าว โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้ จากการสุ่มตรวจชันสูตรโรคไวรัสไข้หวัดนกภายในห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ สามารถทราบผลได้ในเวลา 2 ชั่วโมง ผลการตรวจครั้งนี้ไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักข่าวท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

Page 3 of 8 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ 3 ปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจโรคไข้หวัดนกทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง - 3