เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ รายการหนังสือ-สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ธันวาคม 2554

รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ธันวาคม 2554

รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ของห้องสมุดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ธันวาคม 2554)

หมวด/กลุ่ม ชื่อหนังสือ เลขทะเบียน จำนวน(เล่ม) หมายเหตุ
576.64 ส162น แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่อปัญหาโรค PRRS ในประเทศไทย 01507 1
636.2 ก476ส สมุดพ่อพันธุ์โคนม 2553 B0602/54 1
575.7 H174P Phylogenetic Trees Made Easy : A How-to Manual 00904 1
4.06 F56A Annex 7 Detail Report Site Assessment & BSC Certification Report for National Institute of Animal Health (NIAH), Thailand 00905 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
4.05 O81O OIE Quality Standard & Guidelines for Veterinary Laboratories : Infectious Diseases 00906 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
4.05 O81A Atlas of Transboundary Animal Diseases 00907 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.96 V768P Protocols for field and laboratory rodent studies 00908 1

รวบรวมข้อมูล : วันดี กองนาค บรรณารักษ์


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ รายการหนังสือ-สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ธันวาคม 2554