เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 10 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 10

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 10

กลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ จำนวนรายงาน (ครั้ง)
โรค ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม

Carbamate poisoning

19

9

33

29

90

Organophosphate poisoning

7

3

19

6

35

Dichlorvos poisoning

0

2

0

0

2

Copper toxicosis

0

2

0

0

2

Aflatoxicosis

0

0

1

0

1

Diazinon poisoning

1

0

0

0

1

Fungal infection

0

1

0

0

1

Metabolized carbofuran

0

1

0

0

1

Organochlorine poisoning

1

0

0

0

1

ยอดรวม

28

18

53

35

134

Page 10 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 10 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 10