เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 9 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 9

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 9

กลุ่มโรคทางปาราสิตวิทยา

จำนวนรายงาน (ครั้ง)
โรค ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม

Fascioliasis

20

18

67

196

301

GI Nematode

7

0

34

111

152

Coccidiosis

26

21

26

21

94

Trypanosomiasis

23

16

18

24

81

Tapeworm

0

0

31

45

76

Anaplasmosis

10

7

29

15

61

Leucocytozoonosis

19

4

12

7

42

Babesiosis

7

3

16

8

34

Theileriosis

3

0

7

20

30

Liver fluke infestation

24

1

0

0

25

Avian Malaria

14

2

5

3

24

Trichuriosis

5

2

9

3

19

Haemonchosis

4

7

3

4

18

Roundworm infestation

0

0

0

16

16

Ascaridiosis

0

1

9

0

10

Histomoniasis

1

2

5

2

10

ยอดรวม

163

84

271

475

993


Page 9 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 9 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 9