เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 8 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 8

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 8

359
กลุ่มโรคทางแบคทีเรียวิทยา จำนวนรายงาน (ครั้ง)
โรค ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม

Brucellosis

110

98

844

873 1,925

Colibacillosis

52

80

133

173 438

Mastitis

82

48

70

25 225

Streptococcosis

31

36

63

62 192

Paratuberculosis

31

48

49

40 168

Salmonellosis

17

26

49

16 108

Edema Disease

0

23

50

29 102

Fowl Cholera

37

44

5

6 92

Pasteurellosis

10

16

39

24 89

Staphylococcosis

3

8

23

30 64

Glasser's Disease

11

15

13

19 58

Tuberculosis

0

1

3

45 49

CRD complex

25

12

6

2 45

Melioidosis

6

12

9

12 39

Swine dysentery

9

11

7

3 30
ยอดรวม

424

478

1,363

1, 3,624

Page 8 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 8 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 8