เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 7 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 7

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 7

กลุ่มโรคทางไวรัสวิทยา

จำนวนรายงาน (ครั้ง)

โรค

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ยอดรวม

Avian Influenza Virus

0

1,309

172

2

1,483

Rabies

18

48

54

117

237

Swine Fever

40

51

50

34

175

Marek's Disease

16

13

20

32

81

Foot and Mouth Disease

26

17

3

14

60

Infectious Bursal Disease

18

13

19

6

56

Duck Plague

12

5

28

3

48

Infectious Bronchitis

16

9

14

6

45

Bovine papillomatosis

0

28

2

14

44

Parvovirus infection

16

2

9

3

30

PRRS

0

8

9

9

26

Lymphoid Leukosis

1

4

7

5

17

Porcine parvovirus

2

3

2

3

10

Caprine Arthritis Encephalitis

0

4

1

4

9

Fowl pox

2

5

0

1

8

ยอดรวม

167

1,519

390

253

2,329


Page 7 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 7 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 7