เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 3 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 3

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 3


กลุ่มสัตว์เล็ก จำนวนรายงาน (ครั้ง)
ชนิดสัตว์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม
สุกร 132 252 358 250 992
สุนัข 18 53 52 109 232
แมว 2 2 1 2 7
ยอดรวม 152 307 411 361 1,231

Page 3 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 3 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 3