เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 19 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 19

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 19

เขตปศุสัตว์ที่ 9 จำนวนรายงาน (ครั้ง)
จังหวัด ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม
สงขลา

34

7 67 28 136
พัทลุง

27

19 44 37 127
ตรัง

33

13 26 25 97
ยะลา

9

8 29 9 55
นราธิวาส

5

2 20 17 44
สตูล

11

9 18 3 41
ปัตตานี

3

2 28 2 35
 

122

60 232 121 535

Page 19 of 21 All Pages

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 19 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 19