เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 18 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 18

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 18

เขตปศุสัตว์ที่ 8 จำนวนรายงาน (ครั้ง)
จังหวัด ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม
นครศรีธรรมราช

176

62

190

248

676

สุราษฎร์ธานี

17

10

21

20

68

กระบี่

7

9

10

13

39

ชุมพร

6

0

9

8

23

ระนอง

3

0

6

8

17

พังงา

2

4

8

1

15

ภูเก็ต

2

1

4

1

8

ยอดรวม

213

86

248

299

846

Page 18 of 21 All Pages

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 18 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 18