เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 16 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 16

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 16

เขตปศุสัตว์ที่ 6 จำนวนรายงาน (ครั้ง)
จังหวัด ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม
พิษณุโลก

50

161

117

123

451

นครสวรรค์

5

103

63

91

262

เพชรบูรณ์

31

74

50

64

219

อุตรดิตถ์

12

28

77

45

162

กำแพงเพชร

3

48

36

53

140

สุโขทัย

18

56

38

22

134

พิจิตร

10

73

10

35

128

อุทัยธานี

9

17

20

28

74

ยอดรวม

138

560

411

461

1,570

Page 16 of 21 All Pages

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 16 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 16