เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - กันยายน

What is your diagnosis ? 2554 - กันยายน

กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ : Pathology section, National Institute of Animal Health

ประวัติ


เป็ดไล่ทุ่ง เพศเมีย อายุ 2 ปี ถูกส่งมาชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นเป็ดที่เลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อย จังหวัดลพบุรี การตรวจภายนอกไม่พบความผิดปกติใดๆ มีประวัติพบวัณโรคสัตว์ปีกในฝูง

ผลการผ่าซาก

พบตับมีสีเหลืองซีด บวมโต ค่อนข้างแข็ง และแตกง่าย (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 : ตับบวมโต สีเหลืองซีด
จากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของตับ พบ nonspecifically eosinophilic substance อยู่ที่นอกเซลล์ตับ แทรกอยู่ระหว่าง Kupffer cells และเซลล์ตับ ในพื้นที่ที่พบปริมาณมากจะเบียด hepatic cord จนผิดรูป (ภาพที่ 2)


ภาพที่ 2 : พบ nonspecifically eosinophilic substance (ศรชี้) อยู่ที่นอกเซลล์ตับ แทรกอยู่ระหว่าง Kupffer cells และเซลล์ตับ (H&E; 40X)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - กันยายน