เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง พิธีเปิดอบรมข้าราชการใหม่รุ่นที่ 23

พิธีเปิดอบรมข้าราชการใหม่รุ่นที่ 23

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวโอวาทแก่ข้าราชใหม่รุ่นที่ 23 ตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก่อนที่จะเดินทางไปฝึกอบรมที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่และคณะผู้จัดงาน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2554 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เข้าใจในระบบราชการ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายราชการรุ่นใหม่ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง พิธีเปิดอบรมข้าราชการใหม่รุ่นที่ 23