เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ ห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก

การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคไข้หวัดนก

   

 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก
ชนิดตัวอย่าง
 
สัตว์มีชีวิต
ไม้พันสำลีป้ายตัวอย่างจากหลอดลม (tracheal swabs) และทวารหนัก (cloacal swabs)
 แช่ใน viral transport media
สัตว์ตาย
ไม้พันสำลีป้ายตัวอย่างจากช่องจมูกและปาก แช่ใน viral transport media
 อวัยวะภายในต่างๆ ได้แก่ หลอดลม ปอด ม้าม ตับ หัวใจ สมอง ไขกระดูก (bone marrow)
 ซีคอลทอนซิล (cecal tonsil) ลำไส้ กระเพาะแท้ (proventriculus)
 ใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น ใส่ในกล่องโฟม หรือกระติก ใส่น้ำแข็งให้เพียงพอ ปิดฝาให้แน่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย
กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-57989028 ถึง 14 ต่อ 309, 312, 103, 519 (วัน-เวลาราชการ)

 


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ ห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก