เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - กรกฎาคม

What is your diagnosis ? 2554 - กรกฎาคม

จากรูปภาพจุลพยาธิวิทยา ย้อมสี Hematoxylin & eosin ของอวัยวะ ม้าม และ ตับ ของนกพิราบ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - กรกฎาคม