เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ วันสัตวแพทย์ไทย 2554

วันสัตวแพทย์ไทย 2554


รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. อัจฉริยา ไศละสูต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหนังสือที่ สพ.สท.0094/2554 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2554 แจ้งกำหนดจัดงาน "วันสัตวแพทย์ไทย" ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปีแห่งการศึกษาสัตวแพทย์โลก และครบรอบ 99 ปีแห่งการศึกษาสัตวแพทย์ไทย ซึ่งสัตวแพทยสมาคมฯ เป็นองค์กรหลักของสัตวแพทย์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทของสัตวแพทย์ต่อสาธารณชนในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิด "กินอยู่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนแท้ สัตวแพทย์ดูแลคุณ" ภายในงานจะจัดกิจกรรมทั้งสาระความรู้และความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้สนในเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ของท่านมาที่โทรสาร 0-2252-8773 หรือติดต่อคุณสุภาภรณ์ ยงพิศาลภพ ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) และคุณเพ็ญพรรณ ตันติวงศ์วาณิช ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ภายในก่อนเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554

[ โปสเตอร์งานวันสัตวแพทย์ไทย ]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ วันสัตวแพทย์ไทย 2554