เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการโรคผึ้ง

การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในผึ้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี
กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-5798908 ถึง 14 ต่อ 407 (วัน-เวลาราชการ)

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการโรคผึ้ง