เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ การฝึกงาน VET.MED. KU ฝึกงาน

VET.MED. KU ฝึกงาน

สพ.ญ.สุรีย์ ธรรมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมด้านชันสูตรโรคสัตว์ติดเชื้อต่างๆ ในสัตว์ ตลอดจนวินิจฉัยและการควบคุมโรคให้แก่นิสิตสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียน การสอนในห้องเรียน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2554 ณ กลุ่มอิมมูนฯ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|