เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - พฤษภาคม

What is your diagnosis ? 2554 - พฤษภาคม

ประวัติสัตว์ป่วย
ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงหลังบ้านตัวหนึ่ง แสดงอาการผอม ซึม เบื่ออาหาร ท้องเสีย และตายในที่สุด เจ้าของนำซากมาชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผลการผ่าซากพบเนื้อตายขนาดใหญ่เป็นวงกลม และบางส่วนของเนื้อตายติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างกระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นผิวตับ ลักษณะของเนื้อตายจะมีวงแหวนล้อมรอบค่อนข้างเด่นชัดดังแสดงในภาพที่ 1ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาดังแสดงในภาพที่ 2

ถาม

ท่านทราบหรือไม่ว่ารอยโรคที่พบนี้ ช่างน่าสงสัยนักว่าไก่พื้นเมืองตัวนี้ป่วยและตายด้วยสาเหตุใด


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - พฤษภาคม