เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิชาการจีนเยี่ยมชม-ฝึกอบรม

นักวิชาการจีนเยี่ยมชม-ฝึกอบรม

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และสัตวแพทย์หญิงพัชรี ทองคำคูณ หัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 25 คน และเข้าชมห้องปฏิบัติการและรับการฝึกอบรมการเพาะเชื้อมัยโคพลาสมา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 และกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิชาการจีนเยี่ยมชม-ฝึกอบรม