เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ

การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


บริการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคกุ้ง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กุ้งที่จะส่งตรวจ ได้แก่ กุ้งมีชีวิต กุ้งแช่แข็ง กุ้งดอง เป็นต้นการเตรียมตัวอย่างกุ้งส่งตรวจ


ผู้สนใจโปรดติดต่อ นายสัตวแพทย์ ดร. ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์ : 0-25798908 ถึง 14 ต่อ 504 (วัน - เวลาราชการ) โทรสาร : 0-25798918 ถึง 19 อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it สถานที่ส่งตัวอย่าง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ