เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease

OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RRL) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับการยอมรับจาก OIE อย่างเป็นทางการให้เป็น OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease (FMD)   ศูนย์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยจากตัวอย่างทั้งในประเทศและจากต่างประเทศจากกลุ่มสมาชิก ASEAN และ SEAFMD วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบ การผลิตสารตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายและฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน FMD ให้กับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้เปิดบริการรับตัวอย่างจากต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีอาคารที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (BSL-3) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับ RRL ได้รับการรับรองขีดความสามารถการทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 มีความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในการยื่นขอเป็น OIE Reference Laboratory โดยการจัดเตรียมเอกสาร Application for Designation as OIE Reference Laboratory ตามข้อกำหนดของ OIE ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง RRL ให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน OIE เป็น Reference Laboratory ด้านโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน Biosafety expert, Biocontainment expert และ Dr. Ross A. Lunt จากหน่วยงาน Australian Animal Health Laboratory (AAHL) ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลายาวนานและเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงาน OIE โดย Dr. Bernard Vallat, OIE Director General ได้แจ้งผลการยอมรับขีดความสามารถห้องปฏิบัติการของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็น OIE Reference Laboratory และยอมรับสัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย กรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็น OIE FMD expert ทั้งนี้ OIE ประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม OIE General Session ประจำปีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสต่อไป ซึ่งจัดว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในแถบทวีปเอเชียที่ได้รับการยอมรับเป็น OIE Reference Laboratory ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็น 1 ใน 7แห่งของทั่วโลก คือ อังกฤษ บราซิล รัสเซีย บอสวานา อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม และไทย นับว่าเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่กรมปศุสัตว์เพื่อให้นานาประเทศได้ยอมรับขีดความสามารถและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับงานด้านวินิจฉัยโรควิจัยและพัฒนาโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ในด้านการต่อรองลดข้อกีดกันทางการค้าด้านปศุสัตว์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก (ที่มา : http://www.dld.go.th/rrl/)


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|