เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2552 - กรกฎาคม

What is your diagnosis ? 2552 - กรกฎาคม

ประวัติสัตว์ป่วย

ซากสุกร อายุ 3 เดือน ถูกส่งมาชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นสุกรที่เลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีประวัติท้องร่วงสีค่อนข้างดำ กลิ่นเหม็นคาว มีมูกเลือดและเศษเนื้อเยื่อปะปนกับเนื้ออุจจาระ การตรวจซากภายนอก พบสุกรมีสภาพซูบผอม ผิวหนังแห้งและเยื่อเมือกทั่วร่างกายมีสีซีด มีร่องรอยอุจจาระไหลเปรอะก้น ระยะเวลาจากป่วยถึงตายประมาณ 7 วัน

ผลการผ่าซาก

พบการบวมน้ำของผนังลำไส้ใหญ่ทั้งส่วน colon และ cecum เมื่อเปิดผ่าเยื่อเมือกจะหนา อักเสบ มีเลือดออก และถูกปกคลุมด้วยมูกปนเศษเนื้อเยื่อที่ลอกหลุด ต่อมน้ำเหลืองของเยื่อแขวนลำไส้มีลักษณะบวมและมีเลือดคั่ง

คำถาม

จากภาพทางจุลพยาธิวิทยาของลำไส้ใหญ่ พบรอยโรคที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติใดบ้าง และมีความจำเป็นที่จะต้องย้อมสีพิเศษหรือไม่ ?ภาพ H & E (10x)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2552 - กรกฎาคม