เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2552 - กันยายน

What is your diagnosis ? 2552 - กันยายน

ประวัติ

ลูกสุกรป่วย 3 ตัว พันธุ์ผสม อายุ 6 สัปดาห์ ถูกส่งมาชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีสภาพผอมโทรม ผิวหนังซีด ไม่มีแรง ไม่กินอาหาร บางครั้งมีอาเจียน อาการที่เด่นชัดคือ ท้องร่วงเรื้อรัง ถ่ายเหลวเป็นสีเหลือง รักษาด้วยยาปฏิชีวนะแต่ไม่ได้ผล

ผลการผ่าซาก

พบรอยโรคเฉพาะที่ลำไส้เล็ก โดยมีลักษณะของผนังลำไส้บางและโป่งพอง ภายในมีสารน้ำสีเหลืองจำนวนมาก รอยโรคดังกล่าวพบในลูกสุกรทั้ง 3 ตัว (ภาพที่ 1 - 2)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ Salmonella spp.
- ไม่พบเชื้อบิด (Coccidiosis)
- ไม่พบเชื้อไวรัสของโรค TGE
- จากการทำสไลด์เนื้อเยื่อย้อมสี H & E พบรอยโรคดังภาพที่ 3

คำถาม

(1) จากภาพที่ 3 บรรยายรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา และพบรอยโรคแบบนี้ได้ในโรคอะไรได้บ้าง
(2) ทำการยืนยันโรคโดยใช้วิธีใดทางพยาธิวิทยา


ภาพที่ 1 - 2 ลำไส้เล็กลูกสุกร :- ผนังลำไส้บางและโป่งพองภายในมีสารน้ำสีเหลือง


ภาพที่ 3 รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาของลำไส้เล็กลูกสุกรย้อมสี H & E ( x4)|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2552 - กันยายน