เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2552 - พฤศจิกายน

What is your diagnosis ? 2552 - พฤศจิกายน


ประวัติสัตว์ป่วย

ซากเป็ดเทศอายุ 2 เดือน จำนวน 3 ตัว ถูกส่งมาชันสูตรที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จากประวัติพบว่ามีอาการซึม คอตก ท้องเสีย นอนสุ่มกันตาย ภายใน 1 – 2 วัน ตายไป 994 ตัว จากจำนวน 1,012 ตัว เป็ดเทศฝูงนี้ไม่เคยทำวัคซีนป้องกันโรคใดๆ ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไว้อายุประมาณ 1 – 2 ปี ไม่แสดงอาการป่วย ลูกเป็ดเทศอายุ 7 วัน นำเข้ามาเลี้ยง 1 – 2 วัน ก่อนที่เป็ดเทศฝูงนี้จะแสดงอาการป่วยก็ไม่พบอาการป่วยแต่อย่างใด

ผลการผ่าซาก

รอยโรคที่สำคัญพบการอักเสบของผนังหลอดอาหารด้านในมีจุดเลือดออก มีแผลหลุม มีแผ่นเนื้อตาย (Diphtheritic membrane) ติดอยู่และยังพบจุดเลือดออกบริเวณเนื้อเยื่อ นํ้าเหลืองของลำไส้ที่เรียกว่า anular band


รูปที่ 1 การอักเสบของผนังหลอดอาหารด้านในมีจุดเลือดออก แผลหลุมและแผ่นเนื้อตาย รูปที่ 2 จุดเลือดออกที่เนื้อเยื่อนํ้าเหลืองของลำไส้ (anular band)


ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

- severe multifocal necrotizing and erosion of esophageal mucosa with eosinophilic intranuclear inclusion bodies and eosinophilic intracytoplasmic inclusion bodies.
- Haemorrhage and necrosis of lymphoid tissue within intestinal lymphoid dick.


รูปที่ 3 - 4 Eosinophilic intranuclear inclusion bodies

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
- ไม่พบปาราสิตในทางเดินอาหาร
- ไม่พบสารพิษจากตัวอย่างที่ส่งตรวจ

คำถาม

ท่านสงสัยโรคอะไร ?
1 พาร์โวไวรัสในเป็ด
2 กาฬโรคเป็ด
3 อหิวาต์เป็ด-ไก่|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2552 - พฤศจิกายน