เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - มกราคม

What is your diagnosis ? 2553 - มกราคม

ประวัติ
ปลากัด 100 บ่อ บ่อละประมาณ 500 ตัว ป่วยด้วยอาการปากเป็นแผลเปื่อย เกือบทุกบ่อ อัตราการป่วย 20% อัตราการตาย 8% รักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะ Cyprofloxacine ละลายนํ้า พบไม่ให้ผลในการรักษา

รอยโรคจากการผ่าซาก
พบก้อนสีขาวเล็กๆ ขนาดปลายเข็มหมุดจำนวนมากในไต

คำถาม
1. จงอธิบายภาพทางจุลพยาธิวิทยาที่พบ (ภาพที่ 1 และ 2)
2. ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
3. ท่านมีวิธีการทางพยาธิวิทยาอื่นๆ ที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - มกราคม