เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - มีนาคม

What is your diagnosis ? 2553 - มีนาคม


จากการผ่าซากนกอีมูเพศผู้อายุ 10 ปีที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากการผ่าซากพบหลอดลมมีลักษณะดังภาพ คำถามคือ ลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดปกติใช่หรือไม่ 1 ใช่
2 ไม่ใช่

ภาพบริเวณหลอดลมของนกอีมูจากการผ่าซาก

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - มีนาคม