เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - พฤษภาคม

What is your diagnosis ? 2553 - พฤษภาคม


ประวัติ
ลิงมาร์โมเซ็ท (ภาพที่ 1) อายุประมาณ 8 เดือน ตายระหว่างการขนส่งจากทวีปอัฟริกามายังประเทศไทย โดยไม่แสดงอาการใดๆ มาก่อน จากการผ่าซากพบตุ่ม (nodule)สีเหลืองอ่อน ผิวเรียบและเป็นมัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ที่บริเวณด้านนอก (serosa) ของลำไส้ส่วน ileum และ colon เมื่อผ่าดูพบแผลหลุม (ulcer) ที่ผนังด้านใน mucosa) และพบพยาธิสีขาวขุ่นความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร เมื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยาพบลำไส้ใหญ่เป็นโพรง (tunnel) โดยเริ่มจากชั้น mucosa ไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ (muscle) ดังภาพที่ 2

คำถาม
จากรอยโรคดังกล่าวควรจะวินิจฉัยเบื้องต้น (tentative diagnosis) อย่างไร
1 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
2 โรคพยาธิ


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - พฤษภาคม