เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - กรกฎาคม

What is your diagnosis ? 2553 - กรกฎาคม


ประวัติ
นกธรรมชาติตัวหนึ่งตกลงมาตายบนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงถูกพลเมืองดีส่งมาชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นกที่น่ารักแต่กลับมีหน้าตาที่น่าชังเพราะจากการตรวจสภาพซากพบตุ่มคล้ายหูดขนาดต่างๆ บนผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน ได้แก่ หงอน เหนียง จงอยปาก และหนังตา ดังแสดงในภาพที่ 1 ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นหนอ ? คิดแล้วจึงเก็บตัวอย่างผิวหนังนั้นส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ผลการตรวจดังแสดงในภาพที่ 2

คำถาม
รอยโรคเฉพาะที่พบ (ศรชี้) แสดงให้เห็นว่านกมีการติดเชื้อชนิดใด
1 ไวรัส
2 แบคทีเรีย
3 เนื้องอก


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - กรกฎาคม