เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - มีนาคม

What is your diagnosis ? 2554 - มีนาคม

ประวัติ-อาการ
โคนมอายุประมาณ 4 ปี มีอาการท้องร่วงเป็นครั้งคราวและเรื้อรัง (intermittent chronic diarrhoea) เป็นเวลานาน น้ำนมลด ผอมแห้งลงเรื่อยๆ แต่ยังกินอาหารได้ เจ้าของได้ทาการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยาบารุง พร้อมทั้งถ่ายพยาธิ แต่ไม่ได้ผล สัตว์ยังมีอาการท้องร่วง ร่างกายทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ไม่มีแรง และตายในที่สุด จากการผ่าซาก พบรอยโรคเฉพาะที่ลาไส้และต่อมน้าเหลืองบริเวณลาไส้ โดยผนังลาไส้ส่วน jejunum, ileum, ileo-caecal valve, caecum และ colon มีการหนาตัวขึ้น เป็นรอยพับย่น (irregular folding ) และมีเลือดคั่งโดยเฉพาะลำไส้ส่วน jejunum, ileum และ ileo-caecal valve (ภาพที่ 1 ) ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำไส้ (mesenteric lymph node) ขนาดใหญ่ขึ้น เก็บตัวอย่างอวัยวะส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เก็บอุจจาระส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแบคทีเรียเพื่อหาเชื้อ
ถาม
จากประวัติอาการและผลการผ่าซาก ท่านคิดว่าโคป่วยตายด้วยโรคอะไร
(1) Fascioliasis
(2) Johne' s disease
(3) Bovine viral diarrhea
(4) Paratuberculosis
(5) 2 & 4|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - มีนาคม