เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - พฤศจิกายน

What is your diagnosis ? 2553 - พฤศจิกายน

 

ประวัติและอาการ
กระต่ายนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 1) จำนวน 179 ตัว เดินทางโดยทางเครื่องบิน เมื่อมาถึงประเทศไทยเพียง 1 วัน พบป่วยและตายจำนวน 4 ตัว มีอาการอ่อนแรง ไม่ตอบสนองต่อภาวะแวดล้อม หายใจแผ่ว ตาปรือ หมดแรงล้มลงนอนตายในที่สุด

รอยโรคที่สำคัญ
พบปอดมีเลือดคั่ง ลำไส้ใหญ่มีอุจจาระเหลวสีเขียวคล้ำ (รูปที่2 ) รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาที่สำคัญดังรูปที่ 3 (H& E x 40) และรูปที่ 4 (H& E x 40)

คำถาม

ท่านคิดว่ากระต่ายเป็นโรคใด....?
เลือก (1) Liver fluke Infestation
เลือก (2) Round worm Infestation
เลือก (3) Hepatic coccidiosis

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - พฤศจิกายน